CO SŁYCHAĆ W KLUBIE SENIORA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24 września 2019

Obecnie w  DDP „Klubie Seniora” realizowany jest projekt „Śląska Akademia Senior@. Program rozwoju kompetencji cyfrowych seniorów 65+ województwa śląskiego z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym”, którego celem jest rozwój kompetencji cyfrowych seniorów. W ramach projektu przewidziane są zajęcia komputerowe, a także działania animacyjne, których zadaniem jest utrwalenie nabytych umiejętności komputerowych. Po ukończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma na własność tablet.  Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizuje Fundacja Partycypacji Społecznej.

Właśnie dobiega końca projekt „Senior w kręgu kultury śląskiej – warsztaty edukacyjne” dofinansowany przez Miasto Lubliniec, który pogłębił wiedzę seniorów z zakresu kultury górniczej. Ciekawymi działaniami, w których seniorzy bardzo chętnie uczestniczyli były warsztaty plastyczne „Gliniany familok” oraz „Górniczy mural”, a także zwiedzanie Muzeum Śląskiego w Katowicach i kopalni Guido w Zabrzu.

Uzupełnieniem wiedzy z zakresu kultury górniczej jest kolejny projekt pod nazwą „Wyjazd edukacyjny - Senior w kręgu kultury górniczej”, na który Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w formie małego grantu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod nazwą: „Wyjazd edukacyjny - Senior w kręgu kultury górniczej”. Zadanie to ma na celu poznanie dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska, w ramach jednodniowego wyjazdu edukacyjnego do Sztolni „Królowa Luiza” w Zabrzu, który zaplanowano na 20 września br.

 

W najbliższych dniach przystępujemy do realizacji szeregu ciekawych działań w ramach projektu terapeutyczno-edukacyjnego „Senior pełen życia”, którego głównym celem jest utrzymanie aktywności osób w wieku senioralnym. Skierowany jest on do osób szczególnie narażonych na wystąpienie zaburzeń prowadzących do zahamowania lub ograniczenia aktywności fizycznej i intelektualnej. Projekt obejmuje 3-dniowy pobyt, podczas którego odbędą się warsztaty edukacyjno-rekreacyjne z psychologiem, gerontopedagogiem i pielęgniarką w dniach od 2 do 4 października br. w hotelu Krokus w Wiśle. Po powrocie, w siedzibie Klubu realizowany będzie cykl warsztatów z treningu umysłowego przy czynnym udziale lublinieckiej młodzieży. Stowarzyszenie „Złote Lata” działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu otrzymało dofinansowanie na ww. działania ze środków Zarządu Województwa Śląskiego na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego  - „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” w wysokości 17 000 złotych.

 

Warto wspomnieć, że podopieczni DDP „Klub Seniora” czynnie angażowali się w działania podejmowane w czasie wakacji na lublinieckim rynku w ramach Miejskiego Projektu Streetworkingowego- Lubliniec Miasto Dobrych Emocji, gdzie wraz z terapeutami prowadzili warsztaty rękodzielnicze. Natmoiast 15 września członkowie Stowarzyszenia „Złote Lata” brali także udział w V Jarmarku Rękodzieła zorganizowanym na skwerze przed Miejskim Domem Kultury, w czasie którego mieli okazję zaprezentować swoje prace.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Foto relacja wycieczki

  Foto relacja wycieczki

 • Powiększ zdjęcie Foto relacja wycieczki 2

  Foto relacja wycieczki 2

 • Powiększ zdjęcie zajęcia komputerowe dla Seniorow

  zajęcia komputerowe dla Seniorow

 • Powiększ zdjęcie zajęcia rękodzieło

  zajęcia rękodzieło

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-24
Data publikacji:2019-09-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:191