MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU

PODPROGRAM - EFEKTY

3 września 2018

logo popż

PODPROGRAM 2017 – efekty

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu z terenu województwa śląskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Częstochowie realizował/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
  2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  1. Pomoc żywnościowa trafiła do 671 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa śląskiego.
  2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

31,655 ton żywności;

2 993 paczek żywnościowych;

  1. W ramach Podprogramu 2017 dla 50 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

 LOGO Bank Żywności i Krajowy Ośrodek Wspoerania Rolnictwa

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-09-03
Data publikacji:2018-09-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1184