MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU

Rzecznik Praw Konsumenta

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na warsztaty.

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenta to kolejne działanie w ramach projektu „Stop przemocy wobec seniorów. Seniorzy narażani są na nieuczciwe praktyki sprzedażowe i łatwo poddają się tym formom nacisku, dlatego zasadne okazuje się uposażenie tej grupy wiekowej w stosowną wiedzę o ich prawach i obowiązkach jako konsumenta. Podczas spotkań przekazane zostaną informacje o instytucjach pomagających w sytuacji podjęcia np. ryzykownej decyzji finansowej.

Zapraszamy 06.09 oraz 13.09 na godz. 10.00 do siedziby DDP „Klub Seniora”.