MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU

Warsztaty ze specjalistą ds. przemocy

Na pierwszą połowę września zaplanowano rozpoczęcie kolejnego punktu w harmonogramie warsztatów projektowych. Projekt „Stop przemocy wobec seniorów” zakłada wkład pracowników socjalnych, specjalistów ds. przemocy w rodzinie. Spotkania z nimi uposażą beneficjentów w wiedzę na temat form przemocy oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia przemocą, lub jej występowania. Seniorzy zapoznani zostaną również z miejscami na terenie Lublińca, gdzie można uzyskać wsparcie z zakresu przeciwdziałania przemocy, szczególnie wobec osób starszych. Zapraszamy 20.09 i 27.09 na 10.00 do siedziby DDP „Klub Seniora”.