Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU - Nowy Zespołu Interdyscyplinarny – nowe wyzwania!

Nowy Zespołu Interdyscyplinarny – nowe wyzwania!

W dniu  22 kwietnia 2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Lublińcu powołanego na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Lubliniecki zespół interdyscyplinarny tworzy grupa 14 osób – specjalistów, przedstawicieli różnych instytucji, jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, Prokuratura Rejonowa, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sąd Rejonowy, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, a także przedstawiciel służby zdrowia i oświaty. Przewodniczącą Zespołu została wybrana Pani Katarzyna Budziałowska, wieloletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów, w szczególności poprzez diagnozowanie problemu przemocy domowej, inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. Wszystkie te zadania mają jeden nadrzędny cel, jakim jest udzielanie pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy domowej na terenie gminy Lubliniec.

Pierwszym wspólnym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lublińcu działaniem profilaktyczno-edukacyjnym Zespołu interdyscyplinarnego było zorganizowane w dniu 27 maja 2024 r. seminarium szkoleniowe pt. „Przemoc domowa – rozwiązania w obszarze pomocy psychologicznej, pracy socjalnej i interwencji – aspekt merytoryczny i formalny”.

Seminarium odbyło się w Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lublińcu „LUBITEKA” i prowadziła je specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy domowej mgr Liliana Krzywicka - psycholog,  socjolog, certyfikowany superwizor, członek i przewodnicząca Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele podmiotów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.