MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Dyżury członków Komisji :

pierwszy wtorek miesiąca  w godz. 15:00 -16:00

 

Dane do kontaktu:

Miejska Komisja do Spraw Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Lublińcu

Oświęcimska 30

42-700 Lubliniec

tel. 34/3562005

email: mkrpa@mops.lubliniec.pl

www.mops.lubliniec.pl