MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU

Wzory pism i pozwów

WZORY:

Wzór pozwu o separację

Wzór pozwu o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny - alimenty

Wzór zawiadomienia o przestępstwie znęcania się nad rodziną

Wzór pozwu o zniesienie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami