MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU2013

Od 14 maja 2013 roku  rusza w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu Program PEAD - pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności Unii Europejskiej.

Żywność przekazywana w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej pozyskiwana jest przez Bank Żywności w Częstochowie.

  

Punk Doraźnej Pomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w którym wydawana będzie żywność będzie funkcjonować 3 dni w tygodniu: wtorek, środa, czwartek, w godzinach od 8.00 – 13.00.

Wydawanie żywności uzależnione jest od dostaw w/w artykułów przez Bank Żywności w Częstochowie.

Do otrzymania artykułów żywnościowych kwalifikować będą mieszkańców miasta pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z Punktu Doraźnej Pomocy korzystać mogą:

 

Dodatkowe informacje przekazywane będą na bieżąco w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Oświęcimskiej 30.

W Programie PEAD na 2013  rok asortyment wydawanej pomocy żywnościowej będzie obejmował 17 produktów:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-03
Data publikacji:2016-02-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3190