MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU2017

Artykuły

PODPROGRAM - EFEKTY

3 września 2018

logo popż

PODPROGRAM 2017 – efekty

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu z terenu województwa śląskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Częstochowie realizował/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
  2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
Czytaj więcej o: PODPROGRAM - EFEKTY

POBIERZ folder informacyjny na lata 2014-2020

19 września 2017

PROGRAM OPERACYJNY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA NAJUBOŻSZYCH – PODPROGRAM 2017

19 września 2017

PROGRAM OPERACYJNY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA NAJUBOŻSZYCH – PODPROGRAM 2017

to program  pomocy dla najbiedniejszych,  realizowany  w ramach unijnego Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014- 2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu w imieniu Gminy pełni rolę Lokalnej Organizacji Partnerskiej  - partnera dla Banku Żywności w Częstochowie i realizuje Program w Lublińcu, kwalifikując osoby do jego udziału oraz dystrybuując żywność.

 

Dystrybucję żywności poprzedza etap wydawania nowych skierowań upoważniających do odbioru pomocy.

 Skierowania będą wydawane przez pracowników socjalnych   od 21 sierpnia do  14 września 2017.

Czytaj więcej o: PROGRAM OPERACYJNY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA NAJUBOŻSZYCH – PODPROGRAM 2017

Wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ

2 lutego 2017

Od nowego – 2017 roku nastąpiły zmiany w Wytycznych instytucji Zarządzającej dla beneficjentów, podnoszące do 200% kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ. Od początku obowiązywania Programu było to 150%.

Obecnie jest to 200%, co stanowi dla:

-  osoby samotnie gospodarującej – 1268,00 zł   / dotychczas było 951,00zł/,

- dla osoby w rodzinie – 1028,00 zł /dotychczas było 771,00 zł

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-23
Data publikacji:2017-01-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4203