MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU

Kadra

Imię, Nazwisko - Stanowisko

Telefon

e-mail

MARIOLA DRAPACZ

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

343519232

mdrapacz@mops.lubliniec.pl

dyrektor@mops.lubliniec.pl

 

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Imię, Nazwisko - Stanowisko

Telefon

e-mail

IWONA MAŃKA

Kierownik działu Pomocy Środowiskowej

343519223

imanka@mops.lubliniec.pl

BARBARA KOŁODZIEJCZK

Główny specjalista pracy socjalnej

343519220

 bkolodziejczyk@mops.lubliniec.pl

KATARZYNA LAMPA

Główny specjalista pracy socjalnej

343519221

klampa@mops.lubliniec.pl

zinter@mops.lubliniec.pl

ELŻBIETA SUKIENIK

Główny specjalista pracy socjalnej

343519242

esukienik@mops.lubliniec.pl

JOANNA STANECKA

Starszy specjalista pracy socjalnej

343519221

zinter@mops.lubliniec.pl

jstanecka@mops.lubliniec.pl

AGNIESZKA HEWIG

Starszy specjalista pracy socjalnej

343519228

 

ahewig@mops.lubliniec.pl

KAMILA WARWAS

Starszy specjalista pracy socjalnej

343519242

kwarwas@mops.lubliniec.pl

KATARZYNA JASIŃSKA

Starszy specjalista pracy socjalnej

343519226

kjasinska@mops.lubliniec.pl

CELINA MILKA

Pracownik socjalny

 343519222

 

cmilka@mops.lubliniec.pl

ZOFIA ZIORA

Starszy pracownik socjalny

 343519241

zziora@mops.lubliniec.pl

MARZENA PASIEKA

Pracownik socjalny

343519224

 

mpasieka@mops.lubliniec.pl

ALICJA PIOWCZYK

Starszy inspektor

343519226

apiowczyk@mops.lubliniec.pl

ANNA SYMIEC

 Inspektor

 343519224

asymiec@mops.lubliniec.pl

KAROLINA PYREK

Inspektor

 

khoffmann@mops.lubliniec.pl

KATARZYNA BUDZIAŁOWSKA

Asystent rodziny

343519240

kbudzialowska@mops.lubliniec.pl

asystent@mops.lubliniec.pl

IWONA WOCHNIK

Asystent rodziny

343519240

iwochnik@mops.lubliniec.pl

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – KADROWY

ANETA NOWAK

Kierownik działu

343519233

kadry@mops.lubliniec.pl

anowak@mops.lubliniec.pl

TERESA KULESA

Specjalista

343519230

sekretariat@mops.lubliniec.pl

tkulesa@mops.lubliniec.pl

ŁUKASZ NOWAKOWSKI

Informatyk

343519244

informatyk@mops.lubliniec.pl

JOANNA FILUS

Sprzątaczka

 

 

JOLANTA KRZYŻOWSKA

Sprzątaczka

 

 

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

     

MARZENA WITEK

Kierownik działu

343519237

343510165

mwitek@mops.lubliniec.pl

AGNIESZKA WYCHOWSKA

Starszy specjalista

343519238

343510165

awychowska@mops.lubliniec.pl

MIROSŁAWA MAKOWSKA

Inspektor

343519238

343510165

mmakowska@mops.lubliniec.pl

ANNA WATOŁA

Inspektor

 343519238

343510165

amatyl@mops.lubliniec.pl

 

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

ALEKSANDRA KINDELT

Główny księgowy

343519235

finanse@mops.lubliniec.pl

akindelt@mops.lubliniec.pl

WIESŁAWA MACZEK

Zastępca głównego księgowego

343519234

 

 wmaczek@mops.lubliniec.pl

 

KAROLINA SMYŁA

Inspektor

343519234

ksmyla@mops.lubliniec.pl

IZABELA UTRATA

Inspektor

343519234

 iutrata@mops.lubliniec.pl 

 

DOM DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA”

JOLANTA OLSZEWSKA

Kierownik

343511740

ks@mops.lubliniec.pl

jolszewska@mops.lubliniec.pl

JOANNA ZAJĄC

Instruktor terapii zajęciowej

343511740

 jzajac@mops.lubliniec.pl

NATALIA SKUBAŁA

 Instruktor terapii zajęciowej

343511740

nskubala@mops.lubliniec.pl

JOANNA PORĘBA

Instruktor terapii zajęciowej

343511740

jporeba@mops.lubliniec.pl

KATARZYNA DANYSZ

Opiekun w ośrodku pomocy społecznej

Sprzątaczka

 

 

 

ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH

ANNA MIKA

Starszy opiekun

 

 

ILONA KMIEĆ

Opiekun w ośrodku pomocy społecznej

 

 

AGNIESZKA KUŚ

Starszy opiekun

 

 

IWONA SEIFFERT

Opiekun w ośrodku pomocy społecznej

 

 

URSZULA MELICH

Opiekun w ośrodku pomocy społecznej

 

 

SYLWIA TRZEPIZUR

Starszy opiekun

 

 

AGNIESZKA DYDOŃ

Starszy opiekun

 

 

KAROLINA KRZAK

Starszy opiekun

 

 

ANNA ŚWITAŁA

Starszy opiekun

 

 

EWELINA NOWIŃSKA – RAWECKA

Starszy opiekun

 

 

 

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

ADAM ADAMCZYK

503 724226

iod@mops.lubliniec.pl