MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCUAkty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.07.2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej DZ.U. poz.734 z 23 marca 2018

Ustawa o pomocy społeczenj z dnia 12 marca 2004 r, (Dz.U. z 2019r. poz.1507 )(z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r.  w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2017 poz. 1788)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1439)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo - ( Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1871 )

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (DZ.U. z 2019r. poz 1111)

 

 

Od 2019 r. program "Posiłek w szkole i domu" realizowany jest w oparciu o następujące uchwały:

Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-03
Data publikacji:2016-01-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4312