MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCUStrona główna

Aktualności

NOWY DYŻUR W PUNKCIE KONSULTACYJNYM

17 października 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do skorzystania z nowego dyżuru konsultanta ds. uzależnień od narkotyków w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu.

„Wielcy ludzie rozmawiają o problemach ...”                         E. Woydyłło

             Jeżeli zażywanie narkotyków/dopalaczy jest problemem dla Ciebie lub osoby Ci bliskiej, podejrzewasz uzależnienie u znajomego lub potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej – zapraszamy na rozmowę do Punktu Konsultacyjnego. Udzielamy porad i konsultacji w zakresie problematyki używania lub uzależnienia od środków odurzających. Zapraszamy osoby uzależnione i eksperymentujące z narkotykami/dopalaczami, członków ich rodzin, osoby bliskie oraz nauczycieli.

Czytaj więcej o: NOWY DYŻUR W PUNKCIE KONSULTACYJNYM

PROJEKT „KOOPERACJE 3D”-

24 września 2019

W kwietniu 2018r. ruszył ogólnopolski projekt „Kooperacje3D”- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach, którego celem głównym jest wzmocnienie i poprawa współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. W ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu przystąpił do realizacji powyższego projektu.

Czytaj więcej o: PROJEKT „KOOPERACJE 3D”-
Przejdź do - Zdjęcie%20z%20jazdy%20konnej%20-%20projektu

PROJEKT „MYŚLIMY O JUTRZE - DZIAŁAMY DZIŚ”

24 września 2019

Już piąty miesiąc Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Myślimy o jutrze – działamy dziś”, w którym uczestniczy 16 dzieci z zespołem Aspergera wraz ze swoimi rodzicami, opiekunami. Finansowe wsparcie w kwocie 45 710 złotych pozyskano w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”, całkowity koszt Projektu to 62 340 złotych.

Czytaj więcej o: PROJEKT „MYŚLIMY O JUTRZE - DZIAŁAMY DZIŚ”
Przejdź do - Foto%20relacja%20wycieczki%20

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE SENIORA

24 września 2019

Obecnie w  DDP „Klubie Seniora” realizowany jest projekt „Śląska Akademia Senior@. Program rozwoju kompetencji cyfrowych seniorów 65+ województwa śląskiego z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym”, którego celem jest rozwój kompetencji cyfrowych seniorów. W ramach projektu przewidziane są zajęcia komputerowe, a także działania animacyjne, których zadaniem jest utrwalenie nabytych umiejętności komputerowych. Po ukończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma na własność tablet.  Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizuje Fundacja Partycypacji Społecznej.

Czytaj więcej o: CO SŁYCHAĆ W KLUBIE SENIORA