Dla kogo pomoc

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Komu pomoc:
- osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
- osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze świadczone są odpłatnie i nieodpłatnie.
Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obliczana jest zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale  Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.

TABELA STAWEK ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

Obowiązuje od 01.01.2018 r.

Koszt 1 roboczogodziny  - 10,00 zł

Kryterium na os. w rodz.- 514,00 zł

Kryterium dla os. samotnie gospodarującej – 634,00 zł  

 

 

DOCHÓD NA OSOBĘ W %

 

 

 

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI DLA

OSOBY SAMOTNEJ

 

WYSOKOŚC ODPŁATNOŚCI DLA

OSOBY W RODZINIE

do 100 %

do wysokości ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

(zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej)

do 514 zł.

 

 

nieodpłatnie

 

 

 

nieodpłatnie

do 100 %

do wysokości ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

(zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej)

do 634 zł.

 

 

 

nieodpłatnie

 

 

 

10 %

 

1,00 zł.

powyżej 100 % - 170 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

pow. 634 zł. – do 1077,80 zł.

 

10 %

 

1,00 zł.

 

20 %

 

2,00 zł.

powyżej 170 % - 250 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

pow.1077,80 zł. – do 1585,00 zł.

30 %

 

3,00 zł.

40 %

 

4,00 zł.

powyżej 250 % - 300 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

pow.1585,00 zł. – do 1902,00 zł.

50 %

 

5,00 zł.

60 %

 

6,00 zł.

powyżej 300 % - 350 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

pow. 1902,00 zł. – do 2219,00 zł.

70 %

 

7,00 zł.

 

80 %

 

8,00 zł.

powyżej 350 % - 400 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

pow. 2219,00 zł.- 2536,00 zł

90 %

 

9,00 zł.

90 %

 

9,00 zł.

powyżej 400%

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

powyżej 2536,00 zł

100%

 

10,00 zł

100%

 

10,00 zł

 

 

TABELA STAWEK ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Koszt 1 roboczogodziny-3% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji administracyjnej.

Dochód na osobę w %

Wysokość odpłatności dla osoby samotnej

Wysokość odpłatności dla osoby w rodzinie

do 100%

do wysokości ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

(zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej)

nieodpłatnie

nieodpłatnie

do 100%

do wysokości ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

(zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej)

nieodpłatnie

1%                        0,31

Powyżej 100%   do  130%      

 634-824,20zł.

1,5%                       0,47           

3%                        0,93

Powyżej 130 %  do  170%  

  824,20-1077,80zł.

5%                      1,55

7%                        2,17

Powyżej 170 %  do  220%

  1077,80-1394,80zł.

8%                      2,48

10%                      3,10

Powyżej 220%  do 250%  

   1394,80-1585,00zł.

10%                     3,10

20%                      6,20

Powyżej 250% do  300%

  1585,00-1902,00zł.

20%                    6,20

30%                      9,30

Powyżej 300% do 350% 

 1902,00-2219,00zł.

30%                    9,30

50%                    15,50   

Powyżej 350% do 400%    

 2219,00-2536,00zł.

50%                   15,50

70%                    21,70

Powyżej 400% do 450%    

 2536,00-2853,0zł.

70%                   21,70

80%                    24,80

Powyżej 450%

2853,00

100%                 31,00  

100%                  31,00  

 

Najniższa emerytura 1029,80zł.  /  3% = 31zł

Koszt 1 godziny 31,-

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-04
Data publikacji:2016-01-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3095