Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU - Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Pomoc w formie usług specjalistycznych może być przyznana osobom, które wymagają wsparcia innych osób, a rodzina nie może go zapewnić. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby, która pomocy potrzebuje.

Usługi powinny być dostosowane do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczone są przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu m.in. pracownika socjalnego, pielęgniarki, psychologa, pedagoga, terapeuty zajęciowego, opiekunki środowiskowej lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Pomoc w formie usług specjalistycznych może być przyznana osobom, które wymagają wsparcia innych osób, a rodzina nie może go zapewnić. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w mieszkaniu osoby, która pomocy potrzebuje.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmują m.in.:

  • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych (samoobsługa – wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami i rówieśnikami, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji),
  • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym m.in.: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno – rentowych, w wypełnianiu dokumentów urzędowych;
  • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
  • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
  • pielęgnację – jako wspierania procesu leczenia, w tym: pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, pomocy mieszkaniowej.

Wysokość ponoszonych opłat za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi zależy od dochodu osoby samotnej lub osoby w rodzinie, od tego czy i o ile przekroczone zostanie kryterium dochodowe, które wynosi 701 zł dla osoby samotnej oraz 528 zł dla osoby pozostającej w rodzinie. Osoby, których dochód nie przekracza tego kryterium mają świadczone usługi nieodpłatnie, natomiast osoby z wyższym dochodem ponoszą częściową lub całkowitą odpłatność zgodnie z wskaźnikiem odpłatności zawartym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005r.

DOCHÓD NA OSOBĘ W %

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI DLA

OSOBY SAMOTNEJ

WYSOKOŚC ODPŁATNOŚCI DLA

OSOBY W RODZINIE

Do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

Powyżej 100% do 132,5%

1,5%

3,5%

Powyżej 132,5 % do 165%

3%

7%

Powyżej 165 % do 187,5%

5%

11%

Powyżej 187,5% do 220%

7%

15%

Powyżej 220% do 237,5%

11%

20%

Powyżej 237,5% do 255%

15%

25%

Powyżej 255% do 265%

22,5%

32,5%

Powyżej 265% do 275%

30%

40%

Powyżej 275% do 282,5%

45%

55%

Powyżej 282,5% do 290%

60%

70%

Powyżej 290% do 310%

75%

85%

Powyżej 310% do 330%

90%

100%

Powyżej 330%

100%

100%

Kryteria dochodowe:

- na osobę samotnie gospodarującą -  776,00zł,

- na osobę w rodzinie – 600,00zł.