Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, a także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.


Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia.
Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie.


Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi określa w drodze rozporządzenia minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.


Usługi opiekuńcze świadczone są odpłatnie i nieodpłatnie.
Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obliczana jest zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale  Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.

 

TABELA STAWEK ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

Obowiązuje od 01.03.2021 r.

Koszt 1 roboczogodziny  - 13,00 zł

Kryterium na osobę w rodzinie - 528,00 zł

Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł  

 

 

DOCHÓD NA OSOBĘ W %

 

 

 

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI DLA

OSOBY SAMOTNEJ

 

WYSOKOŚC ODPŁATNOŚCI DLA

OSOBY W RODZINIE

do 100 %

do wysokości ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

(zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej)

 

 

 

nieodpłatnie

 

 

 

nieodpłatnie

do 100 %

do wysokości ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

(zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej)

 

 

 

 nieodpłatnie

 

 

 

10 %

 

 

powyżej 100 % - 170 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

 

 

10 %

 

 

 

20 %

 

 

powyżej 170 % - 250 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

 

30 %

 

 

40 %

 

 

powyżej 250 % - 300 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

 

50 %

 

 

60 %

 

 

powyżej 300 % - 350 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

 

 

70 %

 

 

 

80 %

 

 

powyżej 350 % - 400 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

 

90 %

 

 

90 %

 

 

powyżej 400%

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

 

100%

 

 

100%

 

 

 

 

TABELA STAWEK ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Koszt 1 roboczogodziny wynosi 3% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji administracyjnej.

Dochód na osobę w %

Wysokość odpłatności dla osoby samotnej

Wysokość odpłatności dla osoby w rodzinie

do 100%

do wysokości ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

(zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej)

nieodpłatnie

nieodpłatnie

do 100%

do wysokości ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

(zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej)

nieodpłatnie

1%                       

Powyżej 100%   do  130%      

 

1,5%                              

3%                      

Powyżej 130 %  do  170%  

 

5%                   

7%             

Powyżej 170 %  do  220%

 

8%                    

10%                

Powyżej 220%  do 250%  

  

10%               

20%                  

Powyżej 250% do  300%

 

20%               

30%                  

Powyżej 300% do 350% 

 

30%                 

50%             

Powyżej 350% do 400%    

 

50%             

70%                

Powyżej 400% do 450%    

 

70%                  

80%                 

Powyżej 450%

 

100%              

100%                

 

Najniższa emerytura od 1 marca 2021 roku wynosi 1250,88 zł.

Koszt 1 roboczogodziny od 1 marca 2021 roku wynosi 38 zł (1250,88 zł*3%).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-04
Data publikacji:2016-01-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5505