Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Przejdź do - Pracownia%20ceramiczna%20-%20zdjęcie%20przedstawia%20pracownię

Już jest! Pracownia ceramiczna

13 stycznia 2021

 

Marzeniem podopiecznych DDP „Klub Seniora” było poszerzenie oferty Klubu o warsztaty realizowane w pracowni ceramicznej, której placówka nie posiadała. Marzenie się spełniło dzięki wsparciu w wysokości 30 tysięcy złotych w ramach akcji charytatywnej „NADZIEJA” wydawnictwa AGORA.

Darowizna została przeznaczona na zakup pieca do wypalania ceramiki, kola garncarskiego,
a także niezbędnych akcesoriów w postaci rozmaitych form i wałków oraz materiałów – gliny i szkliwa w bogatej kolorystyce. Całość stanie się w przyszłości cennym wyposażeniem powstającego właśnie Lublinieckiego Centrum Aktywności Senioralnej. A tymczasem podopieczni czekają na wznowienie działalności Klubu i rozpoczęcie przygody z nową dziedziną sztuki użytkowej.

 

Czytaj więcej o: Już jest! Pracownia ceramiczna
Przejdź do - Świąteczny%20dar%20serca

„Świąteczny dar serca”

13 stycznia 2021

 

Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy doświadczamy bardziej, zauważmy więcej
i pomagamy chętniej.

Podczas minionych Świąt lublinieckim seniorom niespodziankę sprawiła warszawska Fundacja im. Józefa Fettera „Pora na seniora”, której przyświeca cel czynienia świata lepszym miejscem, bez różnic pokoleniowych, samotności i wykluczenia. Skrupulatnie spełniła ona życzenia podopiecznych usług opiekuńczych, DDP „Klub Seniora”
i Środowiskowego Domu Samopomocy.

Fundacja nawiązując współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i DDP „Klub Seniora”, poznała potrzeby naszych seniorów i otrzymała od nich listy do św. Mikołaja.
W swej treści zawierały one mniejsze i większe życzenia, pokazując, że czasem niewiele potrzeba, by wywołać szeroki uśmiech, czy wycisnąć łzę. Wielki finał akcji miał miejsce
18 grudnia. Pomocą zostało objętych blisko 40 osób starszych.

Głównym sponsorem akcji była zielona-energia.com na czele z ludźmi wielkiego serca Panem Michałem Klimczykiem i Łukaszem Fonfarą.

 

 

Czytaj więcej o: „Świąteczny dar serca”

Programy pomocowe: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021” i „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021”.

4 stycznia 2021

 

        Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem z siedzibą w Częstochowie pozyskało dotację Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację wyżej wymienionych programów na terenie m. in. powiatu lublinieckiego. Ich głównymi adresatami są dzieci do 16. roku życia
i ich opiekunowie.

W ramach pierwszego programu na wsparcie mogą liczyć najmłodsi, ponieważ głównym celem programu „Asystent” jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. W ramach programu można skorzystać z 60 godzin wsparcia w miesiącu, w przypadku, gdy rodzic nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego (ze świadczeniem wsparcie wynosi 30 godzin).

 

Czytaj więcej o: Programy pomocowe: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021” i „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021”.
Przejdź do - Życzenia%20świąteczne

Życzenia świąteczne

22 grudnia 2020