Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Przejdź do - Plakat

Zwróć się o pomoc do MOPS, jesteśmy po to, by pomagać

13 kwietnia 2021

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wystosował apel do wszystkich mieszkańców Lublińca, w tym do pracowników szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków uwrażliwiający na potrzebę skutecznego reagowania w przypadku podejrzenia lub stosowania przemocy domowej, szczególnie wobec dzieci.

Obecnie w czasie epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 jest to szczególnie trudne wobec panującej izolacji, stosowanych lockdown’ów, czy zdalnej pracy i nauki.

Pracownicy MOPS zwracają się z apelem by chronić w szczególności interes najmłodszej i najbardziej bezbronnej grupy mieszkańców Lublińca – a mianowicie dzieci, które w przypadku krzywdzenia, doznawania przemocy, agresywnych zachowań ze strony najbliższych, rodziców czy opiekunów
są pozbawione lub ograniczane w przysługujących im prawach, godności.

W BEZPIECZNY SPOSÓB MOŻNA ZGŁOSIĆ PODEJRZENIE KRZYWDZENIA, PRZEMOCY BĄDŹ JEJ STOSOWANIE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLŃCU

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Oświęcimska 30

42-700 Lubliniec

tel. 34 3562005, 34 3510165,

email: zinter@mops.lubliniec.pl

czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7:00 - 15:00

Czytaj więcej o: Zwróć się o pomoc do MOPS, jesteśmy po to, by pomagać

Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

7 kwietnia 2021

        Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt
pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Czas realizacji projektu to październik 2020 r. – czerwiec 2023 r.

Partnerami projektu są: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów
w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w pełni odpowiadających szczególnym potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin.Efektem projektu będzie m. in. podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie i wdrożenie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami,
ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych
i jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej o: Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych
Przejdź do - BURZA%20MÓZGÓW%20%20WDOMOWYM%20ZACISZU

BURZA MÓZGÓW W DOMOWYM ZACISZU

29 marca 2021

        Wiosna już w kalendarzu i nieśmiało także za oknem. Klubowiczom z DDP „Klub Seniora” potrzebna jest chwila wytchnienia, szczególnie teraz, gdy placówka pozostaje zamknięta, gdy przychodzi im się zmierzyć z kolejnym lockdownem, kiedy epidemia zamiast zwalniać niepokojąco zaczyna się rozgaszczać w naszym kraju. Pracownicy, będąc w stałym kontakcie z seniorami, monitorując ich funkcjonowanie w czasie przedłużającej się izolacji, postanowili rozruszać ich szare komórki. Obierając sobie za cel utrzymanie ich umysłów w należytej sprawności, zaproponowali domowy trening, według starannie opracowanych schematów. Wraz z wyżywieniem dostarczane są systematycznie mini „pakiety pomocowe”, stworzone przez Fundację Stocznia. Cały projekt „Siłownia Pamięci” powstał z myślą o seniorach w trosce o ich samodzielność, komfort życia i bezpieczeństwo. A do tego niezbędny jest sprawny umysł, czyli pamięć, logiczne myślenie, orientacja w przestrzeni, uwaga i planowanie. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie stawia przed nami pandemia, fundacja proponuje oprócz treningów grupowych również treningi indywidualne, które każdy z nas może przeprowadzić w domowym zaciszu. Regularny wysiłek intelektualny jest niezmiernie ważny, a ten czas tylko dla siebie pozwala na chwilę zająć myśli i złagodzić codzienny stres.

        Klubowicze już ćwiczą, zgadują, liczą, intensywnie myślą i zdobywają przy okazji nową wiedzę. Trzymamy kciuki, aby przeszli przez całą sesję odnosząc sukces, jakim jest sprawny i trzeźwy umysł. I co najważniejsze, po powrocie do Klubu będą gotowi na więcej!

 

Czytaj więcej o: BURZA MÓZGÓW W DOMOWYM ZACISZU
Przejdź do - Program%20„Aktywny%20samorząd”

Program „Aktywny samorząd”

23 marca 2021

Informujemy, iż PFRON prowadzi nabór do programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku, z którego mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. Pomoc można uzyskać w następujących obszarach:

- likwidacja bariery transportowej,

- likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym,

- likwidacja barier w poruszaniu się,

- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osoby zależnej,

- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Lublińcu pod numerem telefonu: (34) 356 32 57.

 

 

Czytaj więcej o: Program „Aktywny samorząd”