Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU - Korpus Wparcia Seniorów " Edycja 2022 - Moduł II

Korpus Wparcia Seniorów " Edycja 2022 - Moduł II

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW ” – EDYCJA 2022 

Gmina Lubliniec działająca poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu informuje, iż przystąpiła do realizacji Programu „KORPUS WSPARCIA SENIORA” – finansowanego ze środków FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19.

Wartość finansowania dla Gminy Lubliniec: 129 000,00 zł. 

Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne, a także jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Program w zakresie Modułu II ma na celu wsparcie finansowe gmin w świadczeniu usługi „opieki na odległość” na rzecz osób starszych przez dofinansowanie zakupu oraz kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa” .

Celem Realizacji Modułu II Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość|”.

Realizacja Modułu II ma także na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Senior zakwalifikowany do Programu nie płaci za usługę „Opieki na odległość”.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Programu – pracownik Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora”– tel. 34/ 351 17 40 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 .