Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU - Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

 

W 2022r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, dofinansowany z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Program zapewnia pomoc osobom potrzebującym wsparcia
w formie posiłków, produktów żywnościowych bądź pomocy pieniężnej. Do pomocy kwalifikują się osoby, które nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego, określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zm.) oraz podwyższonego kryterium dochodowe do 150% tego kryterium.
W ramach Modułu 1 oraz Modułu 2 niniejszego programu pomocą obejmowane są dzieci
do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej jak również inne osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji,
a w szczególności osoby starsze, chore  i niepełnosprawne. Program w Gminie Lubliniec realizowany jest na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu (Uchwała Nr 47/IV/2019
z dnia 24 stycznia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 950), Uchwała Nr 48/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019r., Uchwała Nr 49/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 951) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2021r. poz. 2268 ze zm.). Wymienione uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Całkowity koszt realizacji programu w Gminie Lubliniec w roku 2022 zaplanowano
w kwocie 160.000,00 zł w tym 64.000,00 zł środki własne i 96.000,00 zł dotacja celowa budżetu państwa.

 

 

 

 Edycja 2021

 

 

W 2021r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, dofinansowany z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Program zapewnia pomoc osobom potrzebującym wsparcia w formie posiłków, produktów żywnościowych bądź pomocy pieniężnej. Do pomocy kwalifikują się osoby, które nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego, określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz podwyższonego kryterium dochodowe do 150% tego kryterium. W ramach Modułu 1 oraz Modułu 2 niniejszego programu pomocą obejmowane są dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej jak również inne osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, a w szczególności osoby starsze, chore  i niepełnosprawne. Program w Gminie Lubliniec realizowany jest na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu (Uchwała Nr 47/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 950), Uchwała Nr 48/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019r., Uchwała Nr 49/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 951) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.). Wymienione uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Całkowity koszt realizacji programu w Gminie Lubliniec w roku 2021 zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł w tym 56.000,00 zł środki własne i 84.000,00 zł dotacja celowa budżetu państwa.