Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, a także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.


Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia.
Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie.


Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi określa w drodze rozporządzenia minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.


Usługi opiekuńcze świadczone są odpłatnie i nieodpłatnie.
Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obliczana jest zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale  Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.

 

TABELA STAWEK ODPŁATNOŚCI

ZA KORZYSTANIE Z USŁUG-WYŻYWIENIA

W DOMU DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA” W LUBLIŃCU

Obowiązuje od 02.01.2022 r.

Koszt 1 obiadu wynosi – 14,45  zł

Kryterium na osobę w rodzinie – 600,00 zł

Kryterium dla os. samotnie gospodarującej – 776,00 zł

 

 

TABELA STAWEK ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Koszt 1 roboczogodziny wynosi 3% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji administracyjnej.

Dochód na osobę w %

Wysokość odpłatności dla osoby samotnej

Wysokość odpłatności dla osoby w rodzinie

do 100%

do wysokości ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

(zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej)

nieodpłatnie

nieodpłatnie

do 100%

do wysokości ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

(zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej)

nieodpłatnie

1%                       

Powyżej 100%   do  130%      

 

1,5%                              

3%                      

Powyżej 130 %  do  170%  

 

5%                   

7%             

Powyżej 170 %  do  220%

 

8%                    

10%                

Powyżej 220%  do 250%  

  

10%               

20%                  

Powyżej 250% do  300%

 

20%               

30%                  

Powyżej 300% do 350% 

 

30%                 

50%             

Powyżej 350% do 400%    

 

50%             

70%                

Powyżej 400% do 450%    

 

70%                  

80%                 

Powyżej 450%

 

100%              

100%