Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU - Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, dofinansowany z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Program zapewnia pomoc dla osób potrzebujących wsparcia w formie posiłków, produktów żywnościowych bądź pomocy pieniężnej. Do pomocy kwalifikują się osoby które nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901 ze zm.) oraz podwyższone kryterium dochodowe do 200% tego kryterium. W ramach Modułu 1 oraz Modułu 2 wskazanego programu obejmowane pomocą są dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej jak również inne osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, a w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne.

 

Program w gminie Lubliniec realizowany jest na podstawie uchwał Rady Miejskiej:

  • Uchwała Nr 746/LXVI/2023 z dnia 23 listopada 2023r.,
  • Uchwała Nr 747/LXVI/2023 z dnia 23 listopada 2023r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 8701),
  • Uchwała Nr 748/LXVI/2023 z dnia 23 listopada 2023r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 8702),

Uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, Ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.). 

Wymienione uchwały Rady Miejskiej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta Lubliniec.

 

Koszt realizacji całego programu dla gminy Lubliniec na rok 2024 zaplanowano w kwocie: 140.000,00 zł

  • z tego w ramach środków własnych: 56 000,00 zł
  • z dotacji celowej budżetu państwa: 84 000,00 zł.