Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU - Porady prawne

Porady prawne

Porady skierowane są do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, dotkniętych przemocą domową. Mają one na celu wsparcie rodziny w rozwiązywaniu niejednokrotnie bardzo trudnych sytuacji prawnych.
Najczęściej poruszane problemy to:
- postępowania w przedmiocie rozwodu, separacji,
- postępowania alimentacyjne,
- postępowanie dotyczące rozdzielności majątkowej,
- ubezwłasnowolnienie,
- ustalenie i powierzenie władzy rodzicielskiej.
Osobom korzystającym z konsultacji przybliżana jest problematyka i zasady obowiązujące w toku postępowań, sporządzane są stosowne pozwy sądowe, pisma procesowe. Klienci zgłaszający się po porady to często osoby korzystające z terapii, konsultacji psychologa, konsultanta ds. przemocy domowej, uzależnień dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym czy innej tego typu placówce. Kontakt z takim klientem jest łatwiejszy, gdyż osoba na skutek pracy z terapeutą jest otwarta, zna i rozumie mechanizmy problemu, który dotyczy jej czy rodziny. To osoba zdecydowana o sprecyzowanych dążeniach w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowej. Jednak większość klientów trafiających do PK po poradę prawną to osoby znajdujące się na początku swojej drogi wychodzenia z konfliktu, zatem przed podjęciem ostatecznych działań prawnych konieczne jest wspólne poznanie i zdefiniowanie istniejącego problemu, oczekiwań strony i skutków podjętych przez nią decyzji. Największą barierą przed podejmowaniem działań przez osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych jest zwykle przekonanie o konieczności poniesienia przez nich wysokich kosztów sądowych określonych postępowań, a tym samym poczucie znajdowania się w sytuacji bez wyjścia, na tzw. "przegranej pozycji" ze względu np. na lepszą sytuację materialną czy pozycję społeczną współmałżonka. Przybliżenie zawiłości procedur prawnych, wykorzystanie instytucji określonych na gruncie prawa np. możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych (Ustawa 28,07.2011) pozwala uwierzyć osobie pokrzywdzonej we własne siły i możliwości a co ważniejsze zobaczyć w końcu " światełko w tunelu" na niejednokrotnie trudnej drodze zmiany swojej sytuacji życiowej.

Dyżury i godziny przyjęć.