Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU - Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W Lublińcu działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołany przez Burmistrza Miasta Lublińca. W skład Zespołu weszli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu, Policji, Sądu i Zespołu Kuratorskiego, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówek oświatowych − szkół,  poradni psychologiczno- pedagogicznej. Zespół Interdyscyplinarny pełni funkcję strategiczno-koordynującą polegającą na kształtowaniu lokalnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jego zadaniem jest m. in. integrowanie i koordynowanie działań instytucji lokalnych i zwiększanie efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu. W celu rozwiązywania czy ograniczania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach Zespół tworzy grupy robocze, które opracowują i realizują plan pomocy dla konkretnej rodziny, monitorują sytuację oraz dokumentują działania wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz analizują efekty tych działań. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, która obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez członków Zespołu w związku z uzasadnionym podejrzeniem przemocy w rodzinie. Osoby doznające przemocy domowej potrzebują zwykle pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej,a nawet medycznej. Dlatego przeciwdziałanie przemocy w rodzinie nie może opierać się na działalności jednego podmiotu. Procedura „Niebieskie Karty” została opracowana tak, by łączyć kompetencje wyżej wspomnianych służb i współpracować w celu udzielania skutecznego wsparcia wykorzystując narzędzia i możliwości każdej z nich.