Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU - „Użyj mocy przeciw przemocy”

„Użyj mocy przeciw przemocy”

Jak co roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu włącza się w obchody Lublinieckiej Kampanii „16 DNI  PRZECIW  PRZEMOCY”i wspólnie z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej zorganizował w dniach 8 i 9 listopada  dla uczniów lublinieckich szkół podstawowy warsztaty profilaktyczne pn. „Użyj mocy przeciw przemocy”. Warsztaty miały charakter edukacyjny i profilaktyczny, a ich nadrzędnym celem było uświadomienie młodzieży skutków doświadczania cyberprzemocy i przemocy rówieśniczej.

Szkolenie prowadziła Pani Aleksandra Czopik – psycholog ze specjalnością kliniczną i sądową, posiadająca uprawnienia i kompetencje do pracy między innymi ze sprawcami przemocy domowej (praca w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Ośrodkach Leczenia Uzależnień, Oddziałach Psychiatrycznych), trener Centrum Działań Profilaktycznych.Uczniowie zapoznali się z problematyką przemocy, agresji oraz konsekwencjami stosowania i doznawania przemocy. Prowadząca wyjaśniła słuchaczom rodzaje i formy cyberprzemocy, zwróciła uwagę, że nękanie, ośmieszanie, wyzywanie są bardzo powszechnymi formami przemocy w sieci i dotykają młodych ludzi na całym świecie. Niestety o doświadczaniu przemocy w sieci znacząca liczba młodzieży nie informuje osób dorosłych – rodziców czy nauczycieli, głównie ze strachu czy wstydu. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby rozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie w internecie i cyberprzemocy. Psycholog podczas warsztatów uświadamiała uczniów, że w sieci nie są anonimowe, a ich działania nie są bezkarne.

Rosnąca skala zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży wymaga od dorosłych skutecznego reagowania, profilaktyki i edukacji w zakresie bezpieczeństwa w sieci już od najmłodszych lat, dlatego też w dniu 1 grudnia w ramach w/w kampanii również dla pracowników instytucji na co dzień pracujących z adolescentami zaplanowano szkolenie pn. „Porozumienie bez przemocy”.