Jesteś tutaj: Start / KLUB SENIORA

KLUB SENIORA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

logo klubu seniora

Dom Dziennego Pobytu "Klub Seniora"
42-700 Lubliniec ul. Piłsudskiego 8
tel. 343511740
e-mail: ks@mops.lubliniec.pl

czynny: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00

 

 Dom Dziennego Pobytu „Klub Seniora” jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonującą w strukturze Ośrodka. Placówka szczyci się  ponad 30-letnią tradycją i doświadczeniem. Służy osobom w wieku emerytalnym, niepełnosprawnym, których sprawność psychofizyczna umożliwia pobyt w środowisku oraz osobom samotnym i osamotnionym powyżej 50 roku życia, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Z dobrze wyposażonych, przestronnych pomieszczeń może korzystać 40 podopiecznych, uczestnicząc w bogatym programie zajęć aktywizujących oraz z wyżywienia. Zapewniamy bezpłatny transport, w trakcie którego nad bezpieczeństwem osób czuwa opiekun.

Codzienne spotkania w klubie pozwalają przezwyciężyć melancholię , osamotnienie i bezradność, które towarzyszą w codziennym życiu. Dają poczucie bezpieczeństwa i minimalizują dyskomfort ograniczeń psychofizycznych, związanych z wiekiem i złym stanem zdrowia. Wspólne przebywanie i odpowiedni dobór zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę przedłużają sprawność fizyczną i umysłową  klubowiczów.

Oferujemy następujące zajęcia:

 • trening umysłowy,
 • zajęcia usprawniające,
 • zajęcia plastyczne i rękodzielnicze,
 • zajęcia muzyczne,
 • trening czystości,
 • zajęcia literackie,
 • zajęcia  biblioteczne,
 • trening czasu wolnego,
 • kółka zainteresowań,
 • trening kulinarny,
 • wizyty duszpasterskie,
 • zajęcia rekreacyjne i inne,
 • codzienny pomiar ciśnienia.

Korzystnie ze świadczeń „Klubu Seniora”, za wyjątkiem wyżywienia, jest nieodpłatne.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług - wyżywienia w DDP "Klub Seniora" oraz zasady ich wpłaty określa uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług – wyżywienia w DDP „Klub Seniora”  w Lublińcu.


TABELA ODPŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z USŁUG-WYŻYWIENIA W DOMU DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA” W LUBLIŃCU 
(UCHWAŁA NR 324/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004 roku)

 

DOCHÓD NA OSOBĘ W %

 

 

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI DLA OSOBY SAMOTNEJ

 

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI DLA OSOBY W RODZINIE

 do 100 %
do wysokości ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ( art.8. pkt 1 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami

514,00 zł

 


-

 


nieodpłatnie

 do 100 %
do wysokości ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej ( art.8. pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami

634,00 zł

  

nieodpłatnie

20 %

 

 

1,80 zł

Powyżej 100 % - 125 %
w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

pow. 634,00 zł - 792,00 zł


30 %

 

2,70 zł


40 %

 

3,60 zł

Powyżej 125 % - 150 %
j/w

pow. 792,00 zł - 951,00 zł

50 %

 

4,50 zł

60 %

 

5,40 zł

Powyżej 150 % - 180 %
j/w

pow. 951,00 zł - 1141,20 zł

70 %

 

6,30 zł

80 %

 

7,20 zł

Powyżej 180 % - 200 %
j/w

pow. 1141,20 zł - 1268,00 zł

80 %

 

7,20 zł

90 %

 

8,10 zł

powyżej 200 %
j/w

pow.1268,00 zł

 

100 %

 

9,00 zł

 

100 %

 

9,00 zł

  

W 2016 r. pełny koszt 1 obiadu  wynosi 9,00 zł.

Kryterium na osobę w rodzinie - 514,00 zł

Kryterium dla os. samotnie gospodarującej - 634,00 zł

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-06-02
Data publikacji:2016-06-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1160