Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU - PROGRAM OPERACYJNY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA NAJUBOŻSZYCH – PODPROGRAM 2016

PROGRAM OPERACYJNY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA NAJUBOŻSZYCH – PODPROGRAM 2016

logo programu dożywiania

Trwają przygotowania do uruchomienia nowej edycji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej – Podprogram 2016.

Obecnie realizowany jest etap wyłaniania organizacji pozarządowych, które pełnić będą rolę ostatecznego dystrybutora żywności. Jeśli nie zostanie wyłoniony taki podmiot, to w wyjątkowych okolicznościach  tę rolę tzw.  Lokalnej Organizacji Partnerskiej (OPL) może pełnić ośrodek pomocy.

Dystrybucję żywności poprzedzi, jak w ubiegłym roku, etap wydawania skierowań upoważniających do odbioru pomocy. Skierowania będą wydawane przez pracowników socjalnych w określonym przedziale czasowym, po podpisaniu umowy na realizację Programu. Nastąpi to, według obecnych szacunków,  we wrześniu br. 

O terminie wydawania skierowań będzie przygotowany specjalny komunikat / na tablicy ogłoszeń w MOPS/.

Kto może zostać zakwalifikowany do Programu?

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ  mogą zostać  objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

W Programie przewidziano dystrybucję 14 artykułów żywnościowych, miedzy innymi w grupie produktów mięsnych i rybnych:  filetu z makreli i szynki drobiowej.

Informacje o kolejnych etapach realizacji Programu będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.