Nabór na stanowisko INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25 listopada 2016

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU

poszukuje osobę na stanowisko

INSTRUKTORA TERAPII ZAJĘCIOWEJ

w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora”

w Lublińcu, ul. Piłsudskiego 8

DAK.1101.5.2016

Data: 25.11.2016

           

 1. Stanowisko pracy: Instruktor terapii zajęciowej

 

 1. Liczba etatów: 1

 

 • Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:
 1. niezbędne:
  1. posiadać obywatelstwo polskie,
  2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  5. posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych: tj. pedagogika terapeutyczna, terapia zajęciowa, gerontopedagogika lub pokrewne albo wykształcenie średnie o kierunku terapia zajęciowa.
   1. wymagania dodatkowe:
  6. empatia, wrażliwość w zakresie identyfikowania potrzeb osób starszych,
  7. umiejętność pracy w zespole,
  8. diagnozowanie i prowadzenia terapii z osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi,
  9. wysoka kultura osobista,
  10. zdolności plastyczne, artystyczne, mile widziane: wokalne, teatralne, gra na instrumentach.
  11. cechy osobowości:
  12. komunikatywność,
  13. odpowiedzialność,
  14. cierpliwość,
  15. wrażliwość,
  16. kreatywność,
  17. sumienność,
  18. zaangażowanie.

 

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku zobowiązana będzie między innymi do wykonywania następujących zadań:

Prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii z mieszkańcami DDP z uwzględnieniem różnych metod terapeutycznych jak: ergoterapia, arteterapia, socjoterapia, zajęcia rekreacyjne, artystyczne, gry i zabawy mające na celu poprawę sprawności psychofizycznej, rozwijanie orientacji i pomysłowość, nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z seniorami.

 Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć niżej wymienione dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 8. kserokopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 Osoba zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną zobowiązana będzie do:

przyniesienia  swoich własnoręcznie wykonanych prac plastycznych, rękodzielniczych w celu zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności.

 Składane oferty pracy muszą być opatrzone następującą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) i własnoręcznie podpisane.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
  1. wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka lub za pośrednictwem poczty:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu, ul. Oświęcimska 30, w pokoju nr 12 lub 11

w terminie do dnia: 2 grudnia 2016 roku do godziny 1430,

 1. dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ”,
 2. dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami

 

 

DYREKTOR

     MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

                                                                                            ALEKSANDRA KOWALCZYK

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-25
Data publikacji:2016-11-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3220