PROGRAM OPERACYJNY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA NAJUBOŻSZYCH – PODPROGRAM 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19 września 2017

PROGRAM OPERACYJNY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA NAJUBOŻSZYCH – PODPROGRAM 2017

to program  pomocy dla najbiedniejszych,  realizowany  w ramach unijnego Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014- 2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu w imieniu Gminy pełni rolę Lokalnej Organizacji Partnerskiej  - partnera dla Banku Żywności w Częstochowie i realizuje Program w Lublińcu, kwalifikując osoby do jego udziału oraz dystrybuując żywność.

 

Dystrybucję żywności poprzedza etap wydawania nowych skierowań upoważniających do odbioru pomocy.

 Skierowania będą wydawane przez pracowników socjalnych   od 21 sierpnia do  14 września 2017.

Kto może zostać zakwalifikowany do Programu?

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ  mogą zostać  objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód do 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Forma pomocy – Paczka żywnościowa dla 1 osoby.

Kwalifikacja do Programu – wyłącznie  na podstawie skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej - przygotowanego przez właściwego pracownika socjalnego. Skierowanie zostaje zarejestrowane w bazie, opatrzone indywidualnym numerem.

Skierowanie z nadanym numerem jest podstawą do wydania pomocy żywnościowej z magazynu.

TERMINY DOSTAW ŻYWNOŚCI w 2017:

18 września

16 października

16 listopada

 

Informujemy, że istnieje możliwość wniesienia skargi dotyczącej sposobu realizacji dystrybucji pomocy żywnościowej do Banku Żywności w Częstochowie , ul. Żwirki i Wigury 6/14, 42-217 Częstochowa.

 

 logo popz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-19
Data publikacji:2017-09-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1813