Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU - Projekt Stop przemocy wobec seniorów

Projekt Stop przemocy wobec seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu „Stop przemocy wobec seniorów”, który realizowany jest od m-ca czerwca do m-ca grudnia br. W ramach w/w projektu grupa 20 seniorów uczestniczy w Terapii Metodą Tomatisa, natomiast dla grupy 30 seniorów – beneficjentów projektu realizowany jest blok zawierający poradnictwo specjalistyczne, warsztaty informacyjne oraz terapeutyczne.

W ramach w/w projektu przeprowadzona będzie także Lokalna Kampania Społeczna „Stop przemocy wobec seniorów”, realizowana podczas IV edycji Miejskiego Projektu Stretworkingowego „Lubliniec-miasto dobrych emocji” oraz warsztaty dla uczniów lublinieckich szkół z zakresu przeciwdziałania przemocy w ramach Miejskiej Kampanii „Biała wstążka”. Na zakończenie zostanie zorganizowane seminarium „Bezpieczna jesień życia” połączone z uroczystym zakończeniem projektu.

Realizacja większości w/w działań ma na celu pobudzenie aktywności osób starszych, podniesienie i wzmocnienie kompetencji społecznych, a w efekcie podniesienie poczucia własnej wartości oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

 

Artykuły

 • GODNA JESIEŃ ŻYCIA Projekt „Stop przemocy wobec seniorów” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej powoli zmierza do zakończenia

  Przez ponad 6 miesięcy lublinieccy seniorzy brali udział w przygotowanym specjalnie dla nich Projekcie. W obliczu tak poważnego problemu, jakim jest przemoc wobec osób starszych,
  w projekcie uwzględniono  poradnictwo specjalistyczne. Każdy uczestnik mógł skorzystać
  z porady psychologa i prawnika w czasie konsultacji indywidualnych. Pozostałe działania projektowe przybrały formę informacyjną i warsztatową. Do współpracy zaproszono specjalistów, którzy rzeczowo i przystępnie omawiali istotne kwestie związane z różnymi formami przemocy. Wśród nich znalazł się Rzecznik Praw Konsumenta, gerontopedagog, pracownik policji i specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Projekt był wyjątkowy nie tylko ze względu na długi czas trwania i wyjątkowo duże zaangażowanie beneficjentów w przebieg poszczególnych działań. Innowacją była terapia metodą Tomatisa, którą objęto 20 seniorów, a także warsztaty dla uczniów lublinieckich szkół na temat zjawiska przemocy dotykającego seniorów. Największą uwagę przyciągała jednak lokalna kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych. Podczas plenerowych spotkań w przestrzeni miasta Lublińca pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i DDP „Klub Seniora” służyli radą i informacjami. Tłem wyżej wymienionej kampanii stała się tematyczna wystawa obrazów. Działanie to idealnie wpisywało się w Miejski Projekt Streetworkingowy, który znalazł już swoje stałe miejsce w harmonogramie lublinieckich, letnich wydarzeń.

  Okazją do podsumowania  projektu stało się uroczyste seminarium „Bezpieczna jesień życia”, które miało miejsce 5 grudnia w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej „LUBITEKA”. Na tą wyjątkową okoliczność zaproszono Panią dr Monikę Mularską-Kucharek, terapeutkę, ekspertkę ds. rozwoju osób dojrzałych. Jej wystąpienie pt. „Dotyk anioła w kryzysie!
  O magicznej mocy słów, gestów i relacji” spotkało się z żywym przyjęciem, wzbudzając zainteresowanie wśród zgromadzonych gości i skłaniając ich do aktywnego udziału i dyskusji. Otwartość i życzliwość płynąca od mówczyni uczyniła wydarzenie wyjątkowym i godnym zapamiętania, a wzbogacenie wykładu o życiowe przykłady, zaczerpnięte z praktyki zawodowej tylko wzmocniło przystępność i ważność idei płynącej z treści. Ponadto podczas spotkania wręczono uczestnikom projektu pamiątkowe dyplomy i dokonano prezentacji wszystkich projektowych działań.

   

  Realizatorzy projektu pragną raz jeszcze podziękować wszystkim beneficjentom projektu za poświęcony czas i zaangażowanie w działania projektowe.

  Czytaj Więcej o: GODNA JESIEŃ ŻYCIA Projekt „Stop przemocy wobec seniorów” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej powoli zmierza do zakończenia
 • ZAPRASZAMY NA WARSZTATY!

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na kolejny cykl warsztatów w ramach projektu „Stop przemocy wobec seniorów”. Tym razem poradnictwo indywidualne i warsztaty grupowe prowadzić będzie prawnik. Podczas spotkań beneficjenci projektu zapoznani zostaną z analizą sytuacji prawnej, wskazane zostaną możliwości prawne i proceduralne w przypadkach stosowania przemocy, a także przekazane zostaną informacje o przysługujących prawach itp.

  Już teraz zapraszamy do siedziby DDP „Klub Seniora” na godz. 10.00. w dniach:

  - 26.10

  - 09.11,

  - 16.11,

  - 23.11,

  - 30.11.

   

   

  Czytaj Więcej o: ZAPRASZAMY NA WARSZTATY!
 • KOLEJNE WARSZTATY ZA NAMI

  Zakończył się cykl warsztatów w ramach projektu „Stop przemocy wobec seniorów”. Uczestnicy projektu wzięli udział już we wszystkich spotkaniach ze specjalistami ds. przemocy i z gerontopedagogiem. Zdobyli oni wiedzę o rodzajach przemocy, cyklu przemocy, a także informacje o tym, gdzie i kiedy należy szukać pomocy, nie tylko dla siebie, ale jak pomóc innym – w najbliższym otoczeniu. Z kolei spotkania z gerontopedagogiem wprowadziły beneficjentów projektu w tematykę postaw wobec starości, potrzeb osób starszych, zasad właściwego zachowania się wobec osób z niepełnosprawnościami, emocji i możliwości ich rozpoznawania. Poruszono także zagadnienie stresu, przechodzenia na emeryturę, czy właściwego zagospodarowania czasu wolnego - w tym relaksacji.

  Dziękujemy za obecność i uwagę podczas każdego spotkania.

   

  Czytaj Więcej o: KOLEJNE WARSZTATY ZA NAMI
 • Projekt na półmetku

  Projekt „Stop przemocy wobec seniorów” już na półmetku!

  Od trzech miesięcy lublinieccy seniorzy korzystają z działań pomocowych i warsztatowych

   

  Stop przemocy wobec seniorów” to projekt dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, którego bezpośrednim realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu. Ośrodek od lat prowadzi aktywne działania i angażuje się

  w przedsięwzięcia, które mają na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Tegoroczny projekt powstał w odpowiedzi na rosnącą liczbę osób starszych w społeczeństwie, a także minioną, przymusową izolację w czasie pandemii. Zasadnym było zatem pobudzenie aktywności seniorów, podniesienie i wzmocnienie kompetencji społecznych, a w efekcie wzrost poczucia własnej wartości i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach związanych ze stosowaniem czy zagrożeniem przemocą

  W ramach projektu zaplanowano wiele warsztatów, konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, które obecnie są realizowane. Zaproszono do współpracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, Rzecznika Praw Konsumenta, gerontopedagoga, psychologów, pracowników socjalnych, którzy w cyklicznych zajęciach, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności przekazują wiele informacji przydatnych w codziennym życiu seniora.

  Innowacją w projekcie jest Terapia Metodą Tomatisa, w której wzięło udział 20 seniorów. Jest to trening słuchowy, który stymulując centralny system nerwowy pomaga redukować symptomy starzenia, takie jak utrata pamięci czy trudności ze skupieniem uwagi oraz problemy z koncentracją. Niniejsze działanie rozpoczęło cały projekt już w miesiącu lipcu. Również od miesiąca lipca odbywa się poradnictwo psychologiczne i warsztaty grupowe z psychologiem, na które Ośrodek zaprasza lublinieckich seniorów w każdy piątek w godz. od 8.00 do 10.00. Wszystkie przewidziane w projekcie spotkania i warsztaty odbywają się w siedzibie DDP „Klub Seniora” przy ulicy Grunwaldzkiej 48.

  Równocześnie z częścią warsztatowo-terapeutyczną projektu trwała Lokalna Kampania Społeczna „STOP PRZEMOCY WOBEC SENIORÓW”, której celem było zwrócenie uwagi mieszkańców na problem przemocy wobec osób starszych oraz przekazanie informacji jakie zachowania wobec osób starszych są kwalifikowane jako przemoc. W czasie wakacji pracownicy socjalni MOPS i pracownicy DDP „Klub Seniora” udostępniali materiały informacyjne z zakresu zjawiska przemocy, miejsc wsparcia dla osób jej doświadczających, zachęcali do korzystania z porad specjalistów. „Tłem” Kampanii była wyjątkowa wystawa plakatów, którą aktualnie można zobaczyć w „Lubitece”.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca do udziału w warsztatach, o których na bieżąco informuje profil Klubu Seniora na facebooku.

   

  Serdecznie zapraszamy!

  Aleksandra Kowalczyk – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu

  Jolanta Olszewska – kierownik DDP „Klub Seniora”

  Czytaj Więcej o: Projekt na półmetku
 • Warsztaty ze specjalistą ds. przemocy

  Na pierwszą połowę września zaplanowano rozpoczęcie kolejnego punktu w harmonogramie warsztatów projektowych. Projekt „Stop przemocy wobec seniorów” zakłada wkład pracowników socjalnych, specjalistów ds. przemocy w rodzinie. Spotkania z nimi uposażą beneficjentów w wiedzę na temat form przemocy oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia przemocą, lub jej występowania. Seniorzy zapoznani zostaną również z miejscami na terenie Lublińca, gdzie można uzyskać wsparcie z zakresu przeciwdziałania przemocy, szczególnie wobec osób starszych. Zapraszamy 20.09 i 27.09 na 10.00 do siedziby DDP „Klub Seniora”.

  Czytaj Więcej o: Warsztaty ze specjalistą ds. przemocy
 • Gerontopedagog

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na warsztaty.

  Zapraszamy na spotkania warsztatowe z gerontopedagogiem, które odbywać się będą w każdą środę o godz. 10.00 w siedzibie DDP „Klub Seniora”. Cykl warsztatów rozpoczyna się już 07. września. Zaplanowano łącznie 7 spotkań, podczas których seniorzy zmierzą się ze stereotypami dot. starości, roli dziadka i babci, zostaną zachęceni do aktywnego starzenia się. W ramach treningu umysłowego realizowane będą ćwiczenia koncentracji, skupiania uwagi, ze zwróceniem uwagi na rozwijanie aktywności, poczucia niezależności i świadomości własnych możliwości jako narzędzi w zapobieganiu przemocy.

  Czytaj Więcej o: Gerontopedagog
 • Rzecznik Praw Konsumenta

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na warsztaty.

  Spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenta to kolejne działanie w ramach projektu „Stop przemocy wobec seniorów. Seniorzy narażani są na nieuczciwe praktyki sprzedażowe i łatwo poddają się tym formom nacisku, dlatego zasadne okazuje się uposażenie tej grupy wiekowej w stosowną wiedzę o ich prawach i obowiązkach jako konsumenta. Podczas spotkań przekazane zostaną informacje o instytucjach pomagających w sytuacji podjęcia np. ryzykownej decyzji finansowej.

  Zapraszamy 06.09 oraz 13.09 na godz. 10.00 do siedziby DDP „Klub Seniora”.

  Czytaj Więcej o: Rzecznik Praw Konsumenta