Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU - PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Gmina Lubliniec działająca poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu informuje, iż przystąpiła do realizacji Programu

 

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

– finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Wartość finansowania dla Gminy Lubliniec: 431 256,00 zł

 

Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Gmina Lubliniec kieruje usługę asystenta dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta przyczynią się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Tym samym nadrzędnym celem usługi będzie dążenie do poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej i ich aktywizacja społeczno - kulturalna. Usługi asystenta będą realizowane w oparciu o indywidualne wsparcie udzielane osobom z niepełnosprawnościami.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych (w tym utrzymania higieny osobistej), na pomocy asystenta w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania (wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe). Ponadto asystent będzie wspierał osoby niepełnosprawne w prowadzeniu gospodarstwa domowego (przy dokonywaniu zakupów, załatwianiu spraw urzędowych oraz wykonywaniu czynności dnia codziennego) i wypełnianiu ról w rodzinie. Asystent będzie współuczestniczył przy nawiązaniu kontaktu lub współpracy z różnego rodzaju organizacjami zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej. Ponadto będzie aktywizował osobę niepełnosprawną poprzez asystowanie w kontaktach społecznych (pomoc w komunikowaniu się z otoczeniem) i w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Osoba niepełnosprawna zakwalifikowana do Programu nie płaci za usługi asystenta.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Programu – tel. 34/ 356 20 05 w godz. pracy tut. OPS tj. poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00